Udskriv denne side

Aflysning generalforsamling

Dec. 2020

Kære medlemmer.

Jeg har modtaget en meddelelse fra vores hovedafdeling, hvor de skriver ifm. generalforsamlingen 2021 og Corona.

”I Diabetesforeningen har vi et særligt ansvar over for personer med diabetes og deres pårørende i en tid med corona-smitte. Samtidig skal vi sikre sundhedsvæsnet de bedste vilkår for at kunne håndtere denne vanskelige situation og efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Nu da smitten har været stigende de seneste måneder, tror vi desværre ikke længere på muligheden for at gennemføre foreningens generalforsamlinger i foråret 2021. Også selvom der er en vaccine i sigte, vil den tage tid at få udbredt.

Vi har også afsøgt muligheden for en digital gennemførsel, men ser heller ikke det som en farbar vej af flere årsager, primært fordi vi mener, at flere medlemmer har svært ved at deltage ad denne vej. På dette grundlag er foreningen, efter vores eksterne advokats opfattelse, berettiget til at finde løsninger, som ikke har klar støtte i vedtægterne, og som er båret af force majeure betragtninger.

Hovedbestyrelsen har på denne baggrund besluttet at handle efter situationens alvor og aflyse generalforsamlingerne i januar/februar/marts 2021. Generalforsamlinger afholdes i udgangspunktet igen om et år.

Viser det sig mod forventning, at det alligevel bliver muligt fysisk at gennemføre generalforsamlinger senere på året i 2021, og hvis det skønnes hensigtsmæssigt at afholde dem, orienteres lokalforeninger og grupper herom sidst på foråret.

Vi beder alle bestyrelser i lokalforeninger og grupper acceptere denne fravigelse fra vedtægterne.”

I Lokalbestyrelsen bakker vi selvfølgelig op om dette, det er rettidig omhu af Hovedbestyrelsen og vi er enige om, at de der stod foran et valg i 2021 udskyder dette et år frem, så vores planlagte generalforsamling tirsd. den 09 februar er hermed aflyst.

Vores næste planlagte arrangement er tirsd. 13 apr. Kl. 19.00 – 21.30, hvor vi har et foredrag om Diabetes og hjerteproblemer, med mindre der stadig er Corona restriktioner, men vi vil holde jer orienteret via Nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside.

Med venlig hilsen

bestyrelsen.