Udskriv denne side

Bestyrelse

... og tillidshverv

Formand:

Steen Jørgensen

Tlf. 23475589   
Enail:  a_steen@webspeed.dk

Næstformand:
Jette Lind Sørensen

Tlf:  20865657

Sekretær/Kalender/
Motivationsgruppe:
Signe Birch Aagaard

Tlf. 22675032

Kasserer:
Kirsten hust                                 Tlf: 24426454

 

Bestyrelsesmedlem:
Erik Orry
Tlf. 98424715 /22189357
Bestyrelsesmedlem:
Anna V. Vegeberg

Tlf. 61181654

Bestyrelsesmedlem:
Kirsten Jensen
Tlf. 20666005

 


1. suppleant

Inge Mølgaard
Tlf. 22711690


Kritisk Revisor: Karina Nyeman Thode, tlf: 60164340

Revisor suppleant: Jytte Dannerelv, tlf: 30297927

Kommunal Politisk Rådgiver: Steen Jørgensen, tlf: 23475589

Tillidshverv:

Politisk Rep.:
Steen Jørgensen

Tlf. 23475589