Udskriv denne side

Referat - Generalforsamling 2017

28 februar havde Diabetesforeningen for Frederikshavn kommune ordinær generalforsamling i Friviligehuset Frederikshavn.

Anders Broholm fortæller om den nye sundhedsplan.Mødet startede med formanden for sundhedsudvalget Anders Broholm fortalte om den nye sundhedsplan for kommunen, som man arbejder på, herunder også hvad det ville betyde for os med kroniske sygdomme, efter et godt indlæg var der tid til spørgsmål fra salen til Anders Broholm. (billedet til højre)

Efter en kaffepause gik man over til selve generalfor-samlingen, hvor Søren Vegeberg blev valgt som dirigent på bestyrelsens opfordring. Søren startede med, at konstatere, at generalforsamlinge var indkaldt på korrekt vis. og derfor beslutningsdygtig..

Formanden Steen Jørgensen kunne derefter aflægge bestyrelsens beretning og fortælle om året 2016 forskellige arrangementer, bl.a. at man i starten af 2016 havde opstartet et motionsfodboldhold, sammen med hjerteforeningen og det kørte i bedste gænge og at man i dag er oppe på 1030 medlemmer, hvorefter beretningen blev godkendt. Derefter blev kasserernes beretning oplæst og det kunne konstateres at foreningen havde en fornuftig økonomi, hvorefter regnskabet blev godkendt.

Derefter fortalte formanden om årets aktiviteter for 2017, hvor man bl.a. har 3 arrangementer sammen med Hjerteforeningen. Desuden blev det nævnt at, det nye tiltag man nu havde gang i var motionscykling ” Team, Vi cykler for livet”, igen sammen med Hjerteforeningen og Kræftens bekæmpelse og som starter den 3 april kl. 17.00 fra Frivilligehuset.

Der var valg til bestyrelsen idet Kirsten Hust, Erik Orry og Steen Jørgensen, var på valg, og de blev alle tre genvalgt med applaus. Desuden var der valg af suppleanter, hvor Inge Mølgaard og Inger Kvistgaard blev valgt, endelig var der valg af Kritisk revisor, hvor Willy Pedersen ikke ønskede at genopstille, i stedet blev Karina Nyeman Thode valgt og som revisorsuppleant blev Jytte Dannerelv valgt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Steen Jørgensen som formand, Jette Lind Sørensen, som næstformand og referent, Kirsten Hust som kasserer, Anna Vegeberg, Kirsten Jensen, Inge Mølgård og Erik Orry som bestyrelsesmedlemmer.