Udskriv denne side

Referat - Generalforsamling 2018

14. februar havde Diabetesforeningen for Frederikshavn kommune ordinær generalforsamling i Friviligehuset Frederikshavn.

Før selve generalforsamlingen fortalte Per Larsen fra Region Nordjylland lidt om regionen og hvordan den er opbygget, der var stor spørgelyst til Per Larsen, ligesom han også fik lidt indput om hvad er diabetes.

Derefter aflagde formanden Steen Jørgensen bestyrelsens beretning for 2017, som blev godkendt med applaus, foreningen har afholdt 7 medlemsarrangementer og andre 4 offentlige arrangementer og med en tilgang på 136 medlemmer i 2017 er foreningen nu vokset til 1113 medlemmer. Men foreningen har flere tiltag i støbeskeen, som forhåbentlig vil både være til gavn for medlemmer, men også give flere medlemmer.

Ligeledes blev kasserers beretning godkendt, pengene var brugt godt og fornuftigt. Herefter var der valg til bestyrelsen, hvor der både var genvalg og et nyvalg til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen afholdt man en konstituering og bestyrelsen ser således ud efter generalforsamlingen:

Formand, Steen Jørgensen

Næstformand, Jette L. Sørensen - genvalg

Sekretær, Signe Birch Aagaard - nyvalg

Kasserer, Kirsten Hust

Bestyrelsesmedlem Kirsten Jensen - genvalg

Bestyrelsesmedlem, Anna Vegeberg - genvalg

Bestyrelsesmedlem, Erik Orry

Motivationsudvalget:

Kirsten Jensen Signe B. Aagaard

På bestyrelsens vegne.

Diabetesforeningen Frederikshavn kommune.
Steen Jørgensen